1/23/2007

cut out

samsung e 900 ile çektiğim 2:42 dkchat adlı cut-out animasyon filminin karakterleri.
backraund ve overlay ler illustre edildi. story board ve animasyonu daha sonra abdate edeceğim.